Afgekeurd door RIZIV

Begin Oktober werd ik ondanks de nodige doktersattesten afgekeurd door het RIZIV . Met alle mogelijke gevolgen vandien . Ten einde raad stuurde ik volgende OPEN BRIEF naar media en politiekers . Kijken wat het teweegbrengt ??? lees hieronder ook de brief ......... Open Brief . Hoewel ik niet iemand ben , die vlug even zijn mening wil kenbaar maken . Vind ik het nu stilletjes tijd geworden om ook eens mijn mening te mogen verkondigen . Naar mijn gevoel ben ik de laatste tijd nogal wat onrecht aangedaan . Of beter gezegd , zou ik er een brief naar de koning moeten van maken met als titel : ZIJN WIJ ALLEN GELIJK ALS BELG . Want in onze grondwet staat toch dat iedere belg gelijk is voor de wet Zoals… TITEL II DE BELGEN EN HUN RECHTEN Art. 23 Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden. Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen. Die rechten omvatten inzonderheid : 1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen; 2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand; 3° het recht op een behoorlijke huisvesting; 4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu; 5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing. Wel met wat ik nu meemaak heb ik het gevoel dat dit niet klopt . Dit is mijn verhaal ……… In het jaar 2000 heb ik een ongeval , ik val van een ladder van ongeveer 2.5 meter hoog . In de spoed ontdekken ze een gebroken en ingedeukte ruggewervel . 6 maand platte rust en een soort steunharnas moeten de oplossing zijn . Ondertussen zijn we zes jaar later en is de situatie niet verbetert , wel integendeel . Ik was ondertussen nog steeds werkonbekwaam en door de ziekenkas op invaliditeit gezet . Ook het FOD SOCIALE ZEKERHEID had me ondertussen een gedeelte invalide verklaard . Zelf bleef ik ook niet in een hoekje zitten , want ik volgde opleidingen en stage bij het UCBO . En ik probeerde deeltijds of als vrijwilliger toch aan de slag te blijven , met de toestemming van de controle arts ziekenfonds . Als auto en motorliefhebber deed ik ook de nodige testen om met de wagen te mogen rijden , wat ook lukte . Alleen de motorfiets zal er voor mij niet meer inzitten , wat voor mij persoonlijk een zware dobber was . Want ik was er steeds van overtuigd dat ik op een dag zou kunnen rondrijden op mijn droombike . Maar een biker ben je en blijf je , want zo ben ik voorzitter van een auto en motorclub . Deze club bestaat uit mensen met een HART , die graag rijden om zo geld in te zamelen voor het goede doel . En bij de MAG belgium hou ik mij bezig met de MAG HANDICAP . Daar probeer ik motorrijders te helpen van wie hun rijtuig moet aangepast worden of die met allerhande vragen zitten . Na een ziekte of ongeval . Hoewel ik dit alles zeer graag doe , word het toch steeds zwaarder voor mij . Vooral het laatste jaar zijn mijn lichamelijke ongemakken steeds erger geworden . Zo heeft mijn ruggenwervel D8 reeds een hoogteverlies van minstens 75% - heb ik problemen met de nekwervels C3tot C7 – chronische pijn en spasmen . Op 29 augustus 2006 moest ik op controle bij het RIZIV . Wat zo een discriminerende ervaring was , dat ik dit op mijn forum plaatste Dit is een deel van de tekst : afgekeurd door RIZIV Sinds het jaar 2000 ben ik wat men noemt OP DE ZIEKENKAS . Want door een val van een ladder heb ik nu problemen . Nog steeds ben ik in behandeling in het UZ Gent . Ondertussen heb ik reeds veel onderzoeken achter de rug . Zo weet ik dat mijn ruggenwervel D8 voor 75% ingedeukt is , Heb ik ortroze in rechter heup en schouder . En bovendien is na laatste MR scanner ontdekt dat mijn nekwervels c3-4-5-6 en 7 ook een vorm van slijtage vertonen . Iedere dag weer leef ik met hevige pijn en spasmen , wat mijn leven er niet gemakkelijker op maakt . Zowel op seksueel gebied als in het dagelijks leven valt het mij zwaar . Want iedere lichamelijke inspanning is er één te veel . In april 2006 ben ik voor het laatst op controle geweest bij de adviseur van de ziekenkas, waar werd vastgesteld dat ik op invaliditeit kon blijven . Vrijdag 29 september moest ik dan op controle van het RIZIV . Je word er binnengeroepen , en moet direct voor drie dokters gaan zitten . Ze keuren je uiterlijk en steken dan van wal met vragen over , WAT WAS JE BEROEP enz...... Ik moest dan uitleggen wat ik deed , zoals in mijn geval was ik werkte ik voor een marketings bureau . Ik moest winkels bevoorraden met promotiemateriaal . Waarop hun reactie was , van het is niet zo een lastig beroep . Daarna moest ik vertellen wat mijn hobby's zijn . Waarheidsgetrouw vertel ik dat ik hoewel ik niet zelf meer met de motor mag rijden , na testen bij CARA . Dat ik nog steeds oprichter en voorzitter ben van AMC JUMBORUN . Een auto en motorclub die rijd voor het GOEDE DOEL . Ook doe ik ook nog steeds mijn taak bij de MOTOR ACTION GROUP als MAG HANDICAP . Daar probeer ik motorrijders die door ziekte of ongeval niet meer kunnen rijden , of van wie het voertuig moet aangepast worden te begeleiden met raad en daad . Deze 2 zaken doe ik zeer graag en vrijwillig , en ik moet eerlijk zijn .... Ondanks de pijn en de miserie die ik zelf heb , heb ik tenminste nog een doel . Ik ben niet iemand die zomaar in een hoekje zit . Zolang ik het kan , zal ik het ook verder doen .... Na de serie vragen moest ik mij uitkleden voor een medische keuring . Eerst werd ik gewogen en gemeten . En moest ik een serie proeven afleggen , die voor mij zeer pijnlijk waren . Er werden mij ook vragen gesteld waarom ik pijn had enz........ Ik heb de dokters eer op gewezen dat ik net een volledig nieuw medisch verslag had afgegeven , waarop alles stond wat ze moesten weten . het verslag werd van ver eens bekeken en dan mocht ik mij aankleden en terug naar de wachtzaal . Nog geen 5 minuten later moest ik terug binnen , En daar vertelden zij mij dat ze niet goed wisten wat met mij aan te vangen . Maar ze hadden besloten dat 6 jaar genoeg was geweest op de ziekenkas . En dat ik me maar moest inschrijven als werkzoekende . Deze uitspraak kwam voor mij als een donderslag bij heldere hemel . Ik begon mij te ergeren aan die dokters die daar zaten , met hun lachje op hun gezicht . Zo van die zijn we ook kwijt .... Kwaad vroeg ik , dus ik word afgekeurd als invalide , hoewel mijn toestand niet is verbeterd sinds 2000 en ondanks dat ik nog een hoop onderzoeken in het UZ moet ondergaan ???? Het enige wat ik op mijn neus kreeg is , hier heb je een papier met adressen van arbeidsrechtbanken , je moet maar in beroep gaan !!! En indien de testen afgelopen zijn moet je maar weer nieuwe aanvraag doen om weer invalide te worden .... Dat was het dan , ik mocht gaan ......... Ondertussen heb ik contact opgenomen met de sociale dienst van de ziekenkas . Want ik wil me bij deze uitspraak niet neerleggen . ik ben van zin om in beroep te gaan ...Zeker weten . Maar eerst overleggen met de mensen van de ziekenkas !!! Ik laat zeker nog het vervolg op deze zaak weten Groetjes Patje Bij de sociale dienst , waren ze niet echt verrast door de uitspraak . Want uit goede bron vernam ik dat mensen met zowel rugproblemen en mensen met het chronisch vermoeidheid syndroom weinig of geen kans maken . Het ziekenfonds zelf kon mij niet verder helpen , en verwees mij naar mijn vakbond , waar we via het arbeidsrecht reeds beroep aantekenden bij de arbeidsrechtbank . Ondertussen heb ik mij dus als werkzoekende ingeschreven bij de RVA , waar ik te horen kreeg dat er voor mij niet veel werk zal te rapen vallen . Omdat de papieren vermelden : GESCHIKT VOOR RUGSPARENDE ARBEID . Bijkomend krijg ik van de werkloosheidsdienst ook te horen dat ik moet zien rond te komen met het minimum van 15 euro per dag . Omdat mijn vrouw werkt in een beschutte werkplaats . Met het minimumloon dat ze betalen in een beschutte werkplaats en een meer dan halvering van mijn inkomen , moet je ineens maar zien dat je maandelijks al je rekeningen kan betalen . Ondertussen moet ik wel de dure doktersrekeningen en medicatie blijven betalen . Omdat ik in een sociale woning woon , ga ik daar ook te rade want tenslotte word je huishuur berekend naar je inkomen . En ook daar krijg ik te horen dat ik zeker nog 3 maand de volle pot huishuur moet blijven betalen , ondanks dat mijn inkomen veel minder is dan de huishuur die ik betaal . Ten einde raad , ga ik bij het OCMW eens langs om raad . Maar ook daar moet ik op geen enkele steun rekenen , want mijn vrouw werkt en daarom GEEN HULP !!!! Daar sta je dan , je hebt netjes steeds je bijdragen en belastingen betaald . Je hebt dan eens een tegenslag in je leven , en je loopt gewoon overal met je kop tegen de muur . En geloof me maar , ik ben niet de enige die dit meemaak . In al de jaren dat ik reeds iets doe voor het goede doel heb ik reeds één en ander gehoord . Mensen die huis enz…. moeten verkopen om medische kosten te betalen , schulden hebben gewoon omdat ze de hoge doktersfacturen niet meer kunnen opbrengen enz…… Velen leggen zich noodgedwongen neer bij hun situatie , maar mensen die mij kennen weten dat ik dat niet kan . Ik heb ondertussen ook een website geopend waar ik mijn ervaringen probeer te verwoorden . Maar ook iedereen die raad weet of deze situatie erkend mag er steeds op reageren Zie http://www.geocities.com/oldienet2/index.html Er moet nog veel op gebeuren op de site , maar daar word aan gewerkt . Met deze brief en de site wil ik de mensen waarschuwen , want spijtig genoeg is niemand vrij om vandaag of morgen ook in deze situatie te zitten . Het zal je maar overkomen dat je door ziekte of ongeval alles kwijt geraakt . Ik wens het niemand toe , maar een verwittigd man is er 2 waard Groetjes Staelens Patrick Hogepontstraat 28F 9050 Gentbrugge Tel 0476.74.18.44 Patrick.staelens@telenet.be

Oproep

Ben jij een motorrijder of ex motorrijder ??? Moest je door ziekte of ongeval stoppen met motorrijden ??? Of kan je ondanks je handicap toch weer rijden . Laat maar weten OK

De eerste keer

Heb vandaag voor eerste keer weblog aangemaakt . Want ik wil graag op deze manier mijn ervaring delen met andere mensen .

Want sinds 2000 ben ik door een dom ongeval invalide .

En heb op die 5 jaar het één en ander meegemaakt .

Meer daarover binnenkort

Cool

Patje